Dane kontaktowe

VAAM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/b6
81-383 Gdynia
NIP: 586-234-15-81

Formularz kontaktowy

    Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu kontaktowym danych osobowych będzie VAAM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego 10, lok. B6, 81 – 383 Gdynia, NIP: 5862341581, numer KRS: 0000770650. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej: RODO, w związku z wysłaniem przez Ciebie zapytania przez formularz kontaktowy - w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, a także prowadzeniem korespondencji dotyczącej jego firmy i oferowanych przez niego za pośrednictwem strony vaam.pl usług. Twoje dane osobowe będą przechowywane w bazie Administratora przez czas powiązany z celami i podstawami przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez czas prowadzenia korespondencji między stronami, możliwości ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez roszczeniami lub do zakończenia świadczenia usług przez Administratora na Twoją rzecz. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skontaktować się z nami. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.